Závěrečná besídka školního roku 2023 – 2024

A je to za námi. Trénovali jsme některá čísla programu několik měsíců, abychom se mohli pochlubit našim rodičům…..

25. června o půl třetí to vypuklo. Nejdříve byly přípravy na „velké finále“…..😉

Nakonec se nám podařilo secvičit celkem 13 „čísel“.

1. Letní tanec mateřské školy

2. „Říkadla“ žáků 1. a 2. ročníku

3. Hra na flétnu a zpěv

4. Tanec se stuhami (akce školní družiny)

5. Píseň MŠ Prázdniny

6. Housle: J. S. Bach: Musette

7. Tanec předškoláků: Hola, hola, škola volá

8. Loučení s předškoláky

9. Loučení s „páťáky“

10. Videoprojekce (mírně zkrácená, aby nám ji „počítač dovolil stáhnout“….)

11. Divadelní představení: Brémští muzikanti

12. Čtení ze školní kroniky z let 1880 – 1930

13. Závěrečná píseň: Neopouštěj…..

Vážení rodiče, děkujeme Vám za celoroční podporu, užijte si letní prázdniny a ….. uvidíme se v novém školním roce 2024/2025.