Učíme se i venku…a je to super!

Díky počasí, které nám tento týden konečně umožnilo trávit čas i mimo vnitřní prostory školy, se jedna hodina přírodovědy u našich „čtvrťáků“ konala venku.

Učení se venku přináší žákům řadu výhod. Děti, zapojené do praktických studijních zkušeností a vystavené jinému prostředí, dokážou lépe držet pozornost a soustředit se na proces učení. Dále udělají díky fyzické aktivitě při venkovních činnostech něco pro své zdraví. Jakožto malotřídní škola máme velkou výhodou, protože díky počtu dětí jsme schopni venkovní výuku dobře zrealizovat, a využít tak čas venku opravdu produktivně a zároveň zajímavě.

Se 4. třídou jsme se tedy vypravili ven v rámci učiva „Ekosystém louka a pastvina“. Pro děti to ovšem nebyla žádná „volná hodina“. Čekaly na ně připravené dva pracovní listy, které postupně vypracovávaly s oporou dříve nabytých vědomostí z hodin a díky vlastnímu praktickému pozorování.

Všichni pracovali velmi pečlivě a svědomitě, a na konci hodiny jsme kromě vypracovaných pracovních listů a upevněných znalostí nesli zpět do školy i kytičku jarních bylinek, kterou poté naši chlapci předali své třídní paní učitelce.

Při závěrečné reflexi hodiny i žáci hodnotili „venkovní hodinu“ velmi kladně, proto věřím, že v blízké době se můžeme opět těšit na další aktivně strávený čas venku.

Karolína Makovská, učitelka přírodovědy