Tvoření v geometrii

Jak zpestřit hodiny geometrie pro žáky? Ukázat jim, že se dá vyučovat zábavnou formou. Utvrdit je v tom, že každý může zažít pocit úspěchu. A ještě si u toho zopakovat pojmy krychle, kvádr a jehlan…..