ŠD Zdravotnický týden

Ve dnech 15.2.-19.2. 2021, probíhal v naší školní družině Zdravotnický týden. Ve ŠD jsme si vytvořili hrací koutek – lékárnu. Děti donesly krabičky od léků a obvazové materiály. Žáci byli seznámeni s důležitými telefonními čísly, se základy první pomoci, komunikací s operátorkou ZZS, anatomií lidského těla. Hovořili jsme o opaření a popáleninách, omrzlinách, úpalu a úžehu. Děti se učily obvazovat „zraněná“ místa na těle. Celý týden byl pro děti svou náplní přínosným a poutavým zážitkem.

Přejeme Vám všem, dětem i rodičům, především pevné zdraví.