Ředitelské volno

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písečné, z organizačních a provozních důvodů ( přerušení dodávky elektrické energie v celé obci Písečné) pro žáky základní školy dne 7. a 10. prosince 2021 ředitelské volno.