Předškolička se chýlí ke konci

Pouze tři Předškoličky jsou ještě před námi, v pondělí 6. května jsme absolvovali již sedmé setkání s našimi předškoláky.

A co jsme dnes procvičovali? Hádejte….

= správné držení tužky, koordinace ruky a oka, pravolevá orientace, jemná motorika

= tvořivost, komunikativnost, rozvíjení fantazie, sociální vnímavost

= digitální gramotnost, jemná motorika, logické a myšlenkové operace (aneb poznej podle zvuku, o jaké se jedná zvíře, vyjmenuj členy zvířecí rodiny, pracuj s aplikací na QR kódy)

= předmatematická gramotnost, koordinace těla, schopnost zapamatovat si,….

A to nebylo všechno. Zpívali jsme, procvičovali paměť,  práci v kolektivu, trénovali komunikativnost, rozvíjení slovní zásoby apod.