Poslední Předškolička

Neměla být poslední, ale 24. června, kdy se měla konat desátá Předškolička, jede celá škola na divadelní představení Divadla Beze Jména, a tak jsme se s dětmi loučili již 3. června.

Naposledy jako předškoláci si děti s paní učitelkou Kájou zazpívaly u klavíru. Poslední velký úkol Předškoličky byl vytvoření velkého plakátu do budoucí 1. A. Děti si na velkoformátový balicí papír nakreslily vše, co jim v životě přináší radost.

S paní učitelkou zhodnotily svou práci v Předškoličce a po zásluze byly oceněny předškoličkovskou medailí.

Děkuji paní učitelce Karolíně Makovské za vzorně nachystaný několikaměsíční edukativně-stimulační program pro děti předškolního věku.

Milí předškoláčci, moc se na Vás těšíme a přejeme Vám ve školním roce 2024\2025 mnoho krásných zážitků v naší malé vesnické škole.