Ponožkový den v MŠ

21. březen je Světový den Downova syndromu, geneticky podmíněného onemocnění, které je způsobeno poruchou 21. chromozomu. Ponožkový den má poukázat na to, že i lidé s Downovým syndromem jsou součástí naší společnosti.

I v naší mateřské školce jsme se s dětmi do akce zapojily, abychom podpořily lidi s Downovým syndromem. Děti i paní učitelky přišly do školky s každou ponožkou jinou. Děti se dozvěděly základní informace o tomto syndromu a pochopily, že i když jsou tito lidé trochu jiní než my, pořád jsme si všichni rovni. Dopoledne jsme se věnovaly různým „ponožkovým“ aktivitám, které jsme si moc užily.

Příští rok se do akce určitě zapojíme znovu a opět nazujeme na každou nožku jinou ponožku! 😊

M. Navrátilová