Mikuláš, anděl a čert v naší školce

Od začátku týdne nemluvily naše děti o ničem jiném….

Byla jsem již dopředu informována, že „naše“ Kačenka přijde do školky jako andílek, zato Seba a Beník půjdou za čerty. A opravdu! V úterý 5. 12. se z malého Marečka stal roztomilý andílek s velkými křídly, doprovod mu dělal andílek Eliška a Viktorka, z malé Evičky se stal čiperný čertík, prostě téměř všechny děti přivolávaly ty „pravé“ anděly a čerty vší silou.

A dočkaly se. Naši školku navštívil Mikuláš se svými pomocníky. Děti na ně ale byly perfektně připravené. Ty statečnější zvládly recitovat a zpívat samy, ty bázlivější se přidaly k hromadné písničce, ale všechny děti si dárek od anděla a čerta zasloužily.

Však posuďte sami….

Děkuji panu Pučanovi za ztvárnění Mikuláše, Míši Stárkové a Páji Trávníčkové, žákyním 5. třídy, za pomoc a organizaci celé akce a firmě SPEED PRESS a paní Evě Krymové za dárky pro naše nejmenší.