Mezinárodní den studentstva na naší škole

Po celé zemi se základní i střední školy věnovaly jedinému českému svátku, který se stal mezinárodním….. a my jsme u toho nesměli chybět.

Ve čtvrtek 16. 11. jsme část vyučování věnovali dvěma významným českým historickým událostem – 17. listopadu 1939 a  17. listopadu 1989.

Opět naši žáci sestavili týmy, vyplňovali na základě videí pracovní listy, spolupracovali.

Tentokrát si museli poradit s běhacím diktátem na dané téma,

luštili rébus, který je posunul k dalšímu úkolu,

používali generátor QR kódů,

vytvářeli dokument o zlomových historických okamžicích.

A s jakými známými i „neznámými“ osobnostmi se naši žáci seznámili? Např. s Václavem Havlem, Janem Opletalem, ale také s Václavem Sedláčkem nebo např. s Olbramem Zoubkem. Naši žáci se učí poznávat nejdůležitější historické mezníky nejen v rámci hodin vlastivědy, ale také během projektových hodin. Získávají tím nové vědomosti a dovednosti, které se jim budou hodit na druhém stupni základní školy.