Květnové sváteční dny v projektu

Významné historické události připomínáme na škole během celého roku.

S prvním a osmým květnem jsme žáky seznámili v rámci projektové výuky. Hezké počasí nám dovolilo „oslavit“ Svátek práce a Den vítězství na školní zahradě.

Žáci opět plnili nejrůznější úkoly, luštili tajenky, doplňovali, seřazovali apod.

Doufáme, že si z dvouhodinového projektu odnesli základní vědomosti o těchto dvou významných mezinárodních svátcích.