Karnevalový rej ve školce

V pátek 9. února se nám po školce promenádovala celá plejáda princezen, pirátů, berušek a dalších karnevalových masek.

Paní učitelky celý den věnovaly karnevalu a všemu, co k tomu patří.

Společně s dětmi vyzdobily třídu, nafoukly balónky a nechaly masky, aby se představily.

Děti si celé dopoledne maximálně užily. Soutěžily samostatně i v družstvech, procvičovaly zručnost, rychlost, spolupráci.

Všechny děti následně v tombole získaly nějaký malý dárek.

Na závěr proběhla ve školce diskotéka.