Informace pro rodiče

Provoz Mateřské školy v ZŠ a MŠ Písečné
na školní rok 2018/2019

začíná 3. září
od 7.00 do 15.00 hodin

 

Mgr. Jana Vojtová
Ředitelka ZŠ a MŠ Písečné