Informace k provozu školy od 14.10. 2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření – zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole s účinností od 14. října 2020, přechází naše škola k tomuto datu na distanční formu výuky. S distanční formou Vás pro jednotlivé ročníky seznámí třídní paní učitelky telefonicky, popř. jinou prokazatelnou formou. V případě jakýchkoliv problémů, dotazů se obracejte na třídní paní učitelky nebo ředitelku školy.
Na 26. a 27. 10. vyhlásilo MŠMT další dny volna – podzimní prázdniny.