Druhá „Předškolička“ se vydařila

Při druhé „Předškoličce“ se nám sešlo celkem devět předškoláčků.

Zahájili jsme „naší“ písní Do školky.

Paní učitelka učila pomocí hry na letadla držet děti správně tužku. Znamená to, že drží tužku správně dvěma prsty, třetím prstem tužku podkládají, mají uvolněné zápěstí. Někteří to uměli okamžitě, jiní museli poctivě natrénovat správný úchop, držení tužky i psaní.

Náročný trénink si žádal odpočinek pomocí hry Stromeček, domeček, hříbeček.

V poslední části „Předškoličky“ jsme si děti rozdělily mezi tři stanoviště. Na prvním z nich trénovaly děti pravolevou orientaci, držení rovnováhy, koordinovaný pohyb.

Na druhém stanovišti děti rozdělovaly věci podle ročních období, dokazovaly úroveň své slovní zásoby a trénovaly paměť.

Na posledním stanovišti si děti s paní učitelkou povídaly o emocích, rozpoznávaly například radost, strach, překvapení apod., přiřazovaly stejné emoční obrázky k sobě.

 

Je radost pracovat s našimi šikovnými dětmi. 👌