Digitalizujeme MŠ

Dnešní doba si žádá digitalizaci již u malých dětí.

Ani naše mateřská škola nezůstala pozadu. Pro děti byly zakoupeny robotické včelky a interaktivní tabule s dataprojektorem. Děti budou pracovat s interaktivními programy z „Barevných kamínků“ (Zvířátka na statku, Dopravní škola, V lese). Dané programy budou nainstalovány i v ZŠ, kde se využijí v hodinách matematiky, prvouky a slohu. Děti a žáci se díky této výuce zábavnou formou naučí základy počtů, logického myšlení, orientace v dopravě apod.

Děkujeme panu starostovi za instalaci interaktivní tabule a dataprojektoru.