Cvičný poplach….

aneb Zvládnou ho žáci i děti naší malé školy!

Umíš všechna telefonní čísla záchranného integrovaného systému? Víš, jaké hasicí přístroje použít na různé hořlavé látky? Uměl bys správně ohlásit nehodu nebo požár?

My už víme, že by to žáci i děti ze školky zvládli. Seznamují se s těmito informacemi během školního roku v hodinách prvouky, slohu, ve školce díky tematickým blokům, ale i během cvičení v přírodě, při vycházkách  nebo právě při cvičném poplachu. Ten jsme si vyzkoušeli ve škole i školce díky obětavosti místního profesionálního hasiče pana Jiřího Trávníčka, který společně s dcerou Míšou navštívil s hasičským programem naši školu.

Jak ve škole, tak ve školce si všichni zopakovali, jak se zachovat v případech ohrožujících lidské zdraví. Vyvrcholením celého programu byl nácvik cvičného poplachu.

Děkujeme hasičům za jejich ochotu a za dárky, které dětem přinesli.