1. červen – Den dětí (ZŠ)

Ve škole ho slavíme dva dny. 1. června ve škole, 2. června během cvičení v přírodě.

A protože je to svátek dětí, musely jsme jim také nějaký ten dárek obstarat. Myslím, že jim naše prezenty udělaly radost.

 

  

S dětmi jsme četly, hrály různé vědomostní hry, trávily co nejvíce času ve venkovním prostředí. I při těchto aktivitách se ale naši žáci stále učili český jazyk, matematiku nebo rozvíjeli své výtvarné umění.

Už se těšíme na cvičení v přírodě.