Školení první pomoci

V pondělí 21. listopadu proběhlo na naší škole školení první pomoci nejen pro zaměstnance, ale i pro všechny děti a žáky.

Naši školu navštívily dvě pracovnice Červeného kříže, které měly za úkol naučit nás základy první pomoci. Děti si zopakovaly nejdůležitější telefonní čísla, seznámily se v těle s lidskými orgány. Na figuríně si vyzkoušely resuscitaci a učily se poskytnout nejzákladnější péči člověku, který se ocitl v ohrožení života. Zaměstnankyně školy si zopakovaly, jak zareagovat při zkolabování dítěte, vyzkoušely si resuscitaci, pomoc dítěti, které se dusí, nebo které dostalo epileptický záchvat.

Školení mělo jeden hlavní cíl – nezpanikařit v krizových situacích, zachovat chladnou hlavu a snažit se udělat vše pro to, abychom někomu zachránili život.