Projekty

Šablony II ZŠ a MŠ Písečné

Naše škola se stala úspěšným žadatelem o podporu v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012668 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem Šablony II ZŠ a MŠ Písečné.

Projekt je realizován po dobu 24 měsíců  od 1.9. 2019 – 31.8. 2021.Výše podpory je 677 532,-Kč.

Je spolufinancován Evropskou unií. Vede ke zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

MODERNÍ FORMY VÝUKY ZŠ A MŠ PÍSEČNÉ

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  „Podpora škol formou  projektů  zjednodušeného  vykazování šablony  pro MŠ a ZŠ  I“. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 216 420,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

–  Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

–  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

–  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA V PROJEKTECH:

  • Ovoce do škol
  • Mléko do škol
  • Učící se málotřídky
  • Zelená do škol