Projektový den – Podzim a drakiáda

Spojit učení a zábavu není lehký úkol, ale paní učitelky se s tím ve čtvrtek 12. října ve škole vypořádaly se ctí.

První dvě vyučovací hodiny zaměřily na téma podzim, podzimní přírodu a pouštění draků. Žáci počítali, četli, vypracovávali nejrůznější úkoly, vyráběli, zkrátka plnili zadané úkoly na jedničku.

 

V dalších dvou hodinách tělesné výchovy žáci spolupracovali se svými kamarády z mateřské školy. Na blízké louce pouštěli společně draky.

Počasí bylo nádherné, ale horší to bylo s větrem. Tento den bylo téměř bezvětří. O to větší úspěch slavili ti, jimž se podařilo dostat draka na oblohu.

Opět jsme rozvíjeli důležité lidské vlastnosti: kamarádství, spolupráci a ochotu pomáhat si.