Základní škola a Mateřská škola Písečné

Zápis do Mateřské školy – informace

Základní škola a Mateřská škola Písečné Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 6.května až 15. května 2020.   Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí...

Upozornění pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou

Vážení rodiče, po dobu uzavření mateřské školy Vám nabízíme materiály, které budou sloužit ke vzdělávání dětí doma. Na webových stránkách mateřské školy Písečné naleznete týdenní tématické bloky pro předškoláky. Můžete podle nich doma s dětmi pracovat a pomoci jim získat některé znalosti...

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 18.-28. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. tříd pro školní...

Úplata v ŠD

Podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání dle § 11 odst. 3, ředitelka školy rozhodla o osvobození od úplaty  ve školní družině po dobu přerušení provozu v základní škole.

Úplata v MŠ

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (dle § 3 odst. 2 vyhlášky), ředitelka školy rozhodla o prominutí úplaty v mateřské škole...

Zápis do ZŠ – informace

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného MŠMT se zápis do ZŠ Písečné uskuteční v termínu od 18. 4. 2020 do 28. 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Více informací na webových stránkách www.zsmspisecne.cz na konci března.

Logopedická prevence v MŠ

  Od února 2020 probíhá v naší škole logopedická prevence. Navázali jsme spolupráci s SPC Velké Meziříčí, která našim dětem přináší možnost zapojit se do preventivních činností v rámci školky. Logopedická prevence je zaměřena především na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí...

UZAVŘENÍ MŠ

Na základě doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem od 16. 3. 2020 uzavíráme do odvolání mateřskou školu.   Sledujte prosím web školy zsmspisecne.cz

Recitační soutěž – obvodní kolo

Přehlídka dětských recitátorů – obvodní kolo recitační soutěže. I letos se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola recitační soutěže v DDM v Bystřici n. P. Elišce Šulcové, Františkovi Bojanovskému, Andulce Pecinové a Štěpánovi Stárkovi gratulujeme k úžasnému výkonů. Eliška Šulcová získala 3. místo v I. Kategorii....

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace Písečné 30, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01 tel.: 566 573 226, e-mail: zs.pisecne@email.cz _____________________________________________________________________ OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších...

Oslava masopustu

Do měsíce února jsme vstoupili ve víru oslav masopustu. Celý týden jsme si s dětmi z mateřské školy užívali rej masopustních a karnevalových masek, hodování a tradičních masopustních průvodů. Poutavé povídání o masopustu jsme propojili s velmi oblíbenými pohybovými hrami ´´Masopustní štronzó´´a...

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

     V pátek 14.2. 2020 byla poslední vyučovací hodina tak trochu netradiční. V naší škole totiž probíhala recitační soutěž. Všechny děti se na tuto akci připravovaly už od ledna.  Samy, nebo s pomocí rodičů si vyhledaly básničku, která se jim nejvíce líbila....

Ptáčci v zimě

Třetí lednový týden jsme se s dětmi z MŠ Písečné seznamovali se zimní přírodou, zvěří a ptáčky, kteří tu s námi zůstávají přes zimu. Poutavé povídání o tom, proč se o ptáčky a zvířata v zimě staráme a čím je krmíme, jsme...

Florbalový turnaj málotřídek

V pátek 13.12.2019 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje málotřídek v Bystřici nad Pernštejnem. Na turnaji se představila pořádající škola – ZŠ Nádražní Bystřice a další 6 týmů z okolí – Rožná, Rozsochy, Zvole, Dalečín, Vír a Písečné.  Během celého dne bylo pro děti i...

Oznámení o přerušení provozu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ZŠ, MŠ, ŠD A ŠJ Upozorňujeme rodiče a žáky, že v ÚTERÝ 19. listopadu 2019 nebude v provozu mateřská škola, základní škola, školní družina i školní jídelna z důvodů přerušení dodávky elektrické energie.

ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydávám po projednání se zřizovatelem rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole Písečné, příspěvková organizace. Provoz mateřské školy bude přerušen 29.10...