8. předškolička – hudební 😉

Osmá Předškolička se nesla v duchu hudby a hudebních nástrojů.

Zazpívali jsme si a opět potrénovali správné držení tužky (paní učitelka Kája si libuje, že bude mít v září o starost méně 😉).  Tentokrát byl pracovní list na „krokodýlí zuby“.

Jeden z úkolů bylo poznávání hudebních nástrojů, postřeh, trénování paměti. Hra Dobble se na to hodila na výbornou.

Na druhém stanovišti děti trénovaly hudební sluch, rytmus a melodii s hudebními nástroji „boomwhackers“, neboli s ozvučnými trubicemi.

Na posledním stanovišti s paní učitelkou Sárou procvičovaly děti jemnou motoriku, paměť pomocí hudební básničky, zkoušely hledat rýmy, malovat hudební nástroje.

Opět jsme se všichni pobavili a zároveň se i učili.