Organizace roku

Organizace školního roku 2018/2019

 

Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019,

vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 4. března  –  10. března 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019

Konec školního roku: pátek 28. června 2019

Hlavní prázdniny: pondělí 1. července – pátek 30. srpna 2019

Zahájení vyučování pro školní rok 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Třídní schůzky :  
23. 1. 2019
16. 4. 2019
29. 5. 2019

Zápis do mateřské školy: pondělí 6. května 2019

Zápis do první třídy: středa 10. dubna 2019