Základní škola a Mateřská škola Písečné

Den Země (ZŠ)

Celý týden se v naší škole odehrával v duchu svátku Dne Země. Žáci si nejdříve popovídali o tom, co pro nás planeta Země znamená. Zamýšleli se na téma, co pro ni každý člověk může udělat, aby přispěl k její ochraně. Ve skupinkách...

Den Země (MŠ)

Ve třetím dubnovém týdnu, kdy slavíme Den Země, jsme se s dětmi z Mateřské školy Písečné vypravili na procházku do okolního lesa, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu, odpočinuli si, a také les vyčistili od nepořádku, který lidé při návštěvách přírody odhodili. Dětem...

Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,...

Informace o prominutí úplaty v MŠ

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (dle § 3 odst. 2 vyhlášky), ředitelka školy rozhodla o prominutí úplaty v mateřské...

Společné on-line setkání s rodiči

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků ke společnému setkání on-line. Sejdeme se prostřednictvím Google Meetu dne 12.4. 2021 v 15 hodin, abychom Vám v krátkosti řekli ty nejdůležitější informace a mohli Vám zodpovědět Vaše dotazy týkající se zápisu do 1.ročníku, výuky ve třídách,...

Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Písečné Datum zápisu: 14. dubna – 30. dubna  2021 Způsob zápisu: V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis do ZŠ Písečné pro školní rok 2021/2022 organizován bez přítomnosti dětí ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisu. Právní...

Informace pro rodiče předškoláků

Pro online výuku budeme používat aplikaci Jitsi Meet.  Zde přikládám video, kde naleznete stručný návod pro správné a snadné užívání. https://www.youtube.com/…nOg Cca 5minut před zahájením videohovoru Vám na tento mail zašlu odkaz, kde hovor naleznete. Přiložím též heslo k přihlášení do videoskupiny. Stačí...

ŠD Zdravotnický týden

Ve dnech 15.2.-19.2. 2021, probíhal v naší školní družině Zdravotnický týden. Ve ŠD jsme si vytvořili hrací koutek – lékárnu. Děti donesly krabičky od léků a obvazové materiály. Žáci byli seznámeni s důležitými telefonními čísly, se základy první pomoci, komunikací s operátorkou...

ŠD Karnevalové veselí

Příjemné a pohodové odpoledne prožily děti školní družiny dne 23.2.2021.V naší školní družině proběhl „domácí“ Masopustní karneval. Příprava kostýmů a masek je vždy pro děti poutavou činností. Maminky měly plné ruce práce a připravily pro své dítě tu nejkrásnější masku, na tento...

Dílna čtení

V naší škole se již druhým rokem v pravidelném čase uskutečňuje dílna čtení. Snažíme se cíleně rozvíjet prožitkové čtenářství a tak napomáhat žákům, aby se stali skutečnými čtenáři. Rozvoj  čtenářské dovednosti vede ke zlepšování čtenářské gramotnosti, vzdělávacích a výchovných výsledků žáků.     ...

Karneval v MŠ

10.2.2021 jsme s dětmi ve školce prožili karnevalový den. Již s předstihem jsme společně namalovali plakát, který jsme umístili v šatně, aby maminky měly dostatek času na výrobu či nákup masky. Děti se moc těšily a už ráno si oblékly masky. Karneval...

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že  v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává...

Recitační soutěž

V úterý 9. 2. 2021 se ve škole konala  recitační soutěž. Akce proběhla netradičně – žáci prvního a druhého ročníku soutěžili ve škole a žáci třetího až pátého ročníku recitovali své básně ze svých domovů on line. Bylo milé, že jsme se...

21.-22. prosince – Dny boje proti COVIDu

Dle nařízení MŠMT jsou pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 vyhlášeny jako dny boje proti COVIDu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Žáci opět nastoupí do školy 4. ledna 2021.

Sáňkovačka

V předvánočním čase jsme  výuku  doplnili o hodiny, které lze trávit venku na čerstvém vzduchu. Tento  čas nám dopřál i první sněhovou pokrývku, kterou si děti užily o přestávkách. Velkou radost jsme měli, že vydržela až do dvouhodinovky tělocviku, ve které se žáci...

Mikuláš

V pátek 4. 12. jsme se převlékli do kostýmů a nedočkavě vyhlíželi Mikuláše, jestli k nám letos dorazí. Dočkali jsme se a Mikuláš s čertem a andělem, z řad našich žáků, přinesl nadílku také dětem do mateřské školy.

Matematická soutěž

Dne 10.11.2020  se naši žáci 3. až 5. ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan – největší matematické soutěže na světě.  Soutěž letos proběhla poněkud netradičně on-line. Klokaní úlohy řeší děti celého světa. (odkaz http://www.aksf.org/statistics.xhtml). Tato soutěž není určena jen těm nejlepším, nejtalentovanějším, ale jejím cílem...