Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí  k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání Základní školy a Mateřská školy Písečné, příspěvková organizace,  Písečné 30,  59301  Bystřice nad Pernštejnem  pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo          Rozhodnutí
   2019/_ 1        Přijat/a
   2019/_ 2        Přijat/a
   2019/_ 3        Přijat/a
   2019/_ 4        Přijat/a
   2019/_ 5        Přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte v MŠ. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání.

 

 

Mohlo by se vám také líbit...