Projekty

Naše základní škola je zapojena do  projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007728
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt je realizován po dobu 24 měsíců a výše podpory je 216 420,-Kč