Projekty

MODERNÍ FORMY VÝUKY ZŠ A MŠ PÍSEČNÉ

je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v

klíčových kompetencích. Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007728

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  „Podpora škol formou  projektů  zjednodušeného  vykazování šablony  pro MŠ a ZŠ  I“. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 216 420,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

–  Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

–  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

–  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA V PROJEKTECH:

  • Ovoce do škol
  • Mléko do škol
  • Učící se málotřídky
  • Zelená do škol