Základní škola a Mateřská škola Písečné

Krásné prázdniny!

Zaměstnanci školy přejí všem krásné prázdniny. Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 7:30 hodin.